تمدید قرارداد همکاری با بیمه آسیا

تمدید قرارداد همکاری با بیمه آسیا

با توجه به اتمام قرارداد همکاری درمانگاه شبانه روزی فارابی با بیمه آسیا، در راستای تکریم مراجعین و بیماران این مرکز درمانی، روابط عمومی درمانگاه شبانه روزی فارابی طی مذاکره و تفاهم با بیمه آسیا، اقدام به تمدید قرارداد همکاری با آن بیمه گر محترم نمودند.