دستگاه واقعیت مجازی برای توسعه علوم اعصاب در دانشگاه تهران طراحی شد

محققان پژوهشکده علوم همگرای دانشگاه تهران موفق شدند با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی، دستگاه واقعیت مجازی برای جوندگان را به منظور توسعه آزمایش های علوم اعصاب شناختی طراحی و مورد آزمایش قرار دهند.

به گزارش روز چهارشنبه گروه علم و آموزش ایرنا، محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و مجری این طرح پژوهشی گفت: این دستگاه علاوه بر امکان افزودن روش‌های ثبت سلولی، پژوهشگر را در ثبت و کنترل بسیار دقیق شرایط و اتفاقات آزمایش های مربوط به علوم اعصاب شناختی یاری خواهد کرد، به طوری که  پاسخ ‌های رفتاری با دقت بسیار بالاتری می‌توانند ثبت و کنترل شوند.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف علوم اعصاب شناختی بررسی همبستگی داده‌ های رفتاری و فعالیت سلول‌های عصبی موجودات است، گفت: انواع مازهای (هزارتو) متعارف در تحقیقات حوزه های رفتاری و شناختی، در این سامانه شبیه سازی شده و امکان تولید نقشه‌های دلخواه با نمایش نشانه‌های مختلف، تولید محرک‌های صوتی، تحریک الکتریکی و مکانیکی اندام و تولید سایر محرک ‌ها در زمان قابل کنترل توسط این سامانه نیز فراهم است.

این محقق با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر استفاده از سیستم‌های واقعیت مجازی در تحقیقات علوم اعصاب افزایش چشمگیری داشته و نتایج این تحقیقات در مجلات معتبر علمی  نیز گزارش شده است، یادآور شد: با ساخته شدن این دستگاه، این بستر تحقیقاتی با قیمت بسیار نازل و کیفیت مناسب در اختیار محققان کشور قرار گرفته است.