دندان پزشکی تخصصی و عمومی

* دارای بخش های تخصصی، عمومی و کودکان

* مجهز به دستگاه پیشرفته رادیوگرافی

* مجهز به دستگاه پیشرفته RVG (عکسبرداری دیجیتالی دهانی)

* ارتودنسی و ناهنجاری های فک

* درمان ریشه و درمان مجدد ریشه

* بیماری های لثه و ایمـپـلـنـت های دنـدانـی

* انواع پروتزهای ثابت و متحرک

* دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

* بلیچینگ (سفید کردن دندان ها)

* لامینت کردن دندان ها

* کامپوزیت ونیر دندان ها

* جراحی دندان های عقل و نهفته

* ویزیت هر روز بجز روزهای تعطیل