بخش پوست ، مو و زیبایی

* درمــان ریــزش مــو با مــتــد مــزوتــراپــی

* تزریق ژل، تزریق بوتاکــس، مــزوتــراپــی صــورت

* میکرونیدلینگ جهت رفع انسداد و افتادگی پوست

* دستگاه IPL برداشتن کل موهای زائد صورت و بدن

* برداشتن خال، زگیل و لکه های پوستی SKIN TACK

* میکرودرمی، پاکسازی و آب رسانی کامل پوست صورت

* کــرایــو کولــوئیــد و بــرداشــتن گــوشــت اضــافــه

* تـــــزریـــــق چــــربــــی کـــــل صــــــورت

* PRP جـــهـــت جـــوان ســـازی پـــوســـت

* ویزیت هر روز بجز روزهای تعطیل