بخش قلب و عروق

* تشخیص و درمان بیماری های قلبی

* مجهز به دستگاه اکو کاردیوگرافی

* مجهز به دستگاه تست ورزش

* مجهز به دستگاه هولتر ریتم

* مجهز به هولتر فشار خون

* ویزیت هر روز بجز روزهای تعطیل