بخش فیزیوتراپی

* مجهز به تجهیزات پیشرفته الکتروتراپی و خدمات مکانوتراپی

* درمان فیزیوتراپی بیماری های اسکلتی عضلانی و نورولوژیکی

* کـنترل درد با استفاده از سـوزن خشـک (Dry Needling)

* درمـان کمـر دردها و دردهای سـیاتیکی

* اصلاح حرکات و درمان بی اختیاری ادرار

* بهبود تعادل در بیماران نورولوژیک

* هر روز از ساعت ۱۵ الی ۲۰ بـه غـیـر روزهـای تـعـطـیـل