بخش زنان و زایمان

* مشاوره قبل از ازدواج و قبل از بارداری

* مراقبت های دوران بارداری و یائسگی

* انـجـام معـایـنـات بـارداری

* انجام سونوگرافی زنان و بارداری

* روش های پیشگیری از بارداری I U D

* انجام آزمایشات پاپ اسمیر

* تشخیص زودرس سرطان های زنان

* ویزیت هر روز بجز روزهای تعطیل