بخش روانپزشکی

* تشخیص و درمان افسردگی و اضطراب

* تشخیص و درمان وسواس و پرخاشگری

* درمان اختلالات دوقطبی و اسکیزوفرنی

* درمان اختلالات خواب و اختلالات جنسی

* درمان تشنج عصبی، تپش قلب عصبی

* درمان وابستگی به مواد و داروها

* درمان مشکلات اضطرابی و رفتاری کودکان (شب اداری، ناخن جویدن، پیش فعالی و …)

* مشاوره تخصصی (خانواده و ازدواج)

* ویزیت با تعیین وقت قبلی