بخش تغذیه

* آموزش تغذیه صحیح جهت افزایش سلامتی

* ارائه رژیم های اختصاصی کاهش و افزایش وزن

* رژیـم هـای دیابت، کـبد چـرب و قلـب

* رژیـم هـای مخصـوص کـودکـان چـاق و لاغـر

* رژیـم هـای دوران بـارداری و شـیـردهـی

* ویزیت با تعیین وقت قبلی