قوانین و مقررات

رزرو آنلاین به منزله حضور بیمار در آن ساعت در درمانگاه می باشد نه ساعت ویزیت توسط پزشک مربوطه.

مسئولیت تمامی اطلاعات کاربری وارد شده بر عهده کاربر است. لذا درمانگاه فارابی مسئولیتی در قبال هرگونه اخلال یا اشتباه سهوی در وارد کردن اطلاعاتی که منجر به باطل شدن وقت رزرو گردد، ندارد

درمانگاه فارابی هیچ مسئولیتی در قبال عدم همکاری بیمه های تحت پوشش ندارد.

قوانین و مقرارات ممکن است با توجه به زمان تغییر کند در نتیجه قبل از هر بار سفارش مطالعه این قسمت الزامی می باشد