درباره ما

درباره ما

درمانگاه فارابی در سال ۱۳۷۴ شمسی به عنوان درمانگاه دولتی شروع به کار نمود و از همان آغازین روزهای فعالیت خود، به معتبرترین درمانگاه سطح شهر ارومیه تبدیل گردید. پس از فرآیند خصوصی سازی در سال ۱۳۸۳، فارابی به پزشکان شاغل تحت مدیریت «شرکت گروه پزشکی نوین درمان فارابی» واگذار گردید. در حال حاضر اداره درمانگاه به شکل خصوصی و بر اساس قانون تجارت و ثبت شرکت رسمی و اخذ مجوز و پروانه تاسیس از وزارت بهداشت و درمان ادامه یافته است و همان اعتبار پیشین خود را در سایه اعتماد مردم، تلاش مدیریت و کلیه کادر درمانی و پشتیبانی خود حفظ نموده است.

لازم به ذکر می باشد که در آخرین جلسه برگزار شده مجمع،

۱- آقای دکتر هوشنگ عطاپور به عنوان مدیر درمانگاه و نماینده هیأت مؤسس

۲- آقای دکتر شهرام اندیشناک به عنوان رئیس و عضو هیأت مدیره

۳- خانم دکتر فریبا صالحیان به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره

۳- دکتر فرهاد حیات به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

۴- دکتر ابراهیم علیاپور به عنوان بازرس اصلی و دکتر جمیله هنرور بعنوان بازرس علی البدل

۵- دکتر شهرام اندیشناک به عنوان مسئول فنی این درمانگاه انتصاب گردیدند.