برنامه پزشکان

برنامه روزانه درمانگاه شبانه روزی فارابی (پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۰)

ردیف بخش پزشک مربوطه شیفت ساعت ویزیت
۱ پزشک عمومی آقای دکتر شهرام اندیشناک صبح ۷/۳۰ – ۱۴/۳۰
۲ پزشک عمومی آقای دکتر رضا کارگر عصر ۱۴/۳۰ – ۱۹/۳۰
۳ پزشک عمومی آقای دکتر سعید سخی دل شب ۱۹/۳۰ – ۷/۳۰
۴ متخصص کودکان خانم دکتر سهیلا اسدالهی صبح ۹ – ۱۱
۵ متخصص کودکان خانم دکتر فریبا صالحیان ظهر ۱۱/۳۰ – ۱۳/۳۰
۶ متخصص کودکان آقای دکتر محمد تاریویردیلوی بعد از ظهر ۱۵/۳۰ – ۱۹/۳۰
۷ متخصص کودکان خانم دکتر مژگان صاحب قلم عصر ۱۹/۳۰ – ۲۲
۸ فوق تخصص نوزادان آقای دکتر بهرام کریمی شب ۲۲ – ۲۴
۹ متخصص قلب و عروق خانم دکتر ندا ترکمانی ظهر ۱۲/۳۰ – ۱۴
۱۰ متخصص عفونی آقای دکتر علی اصغر سودی شب ۱۷ – ۲۲
۱۱ دندانپزشک عمومی خانم دکتر سولماز جلیلی مرخصی
۱۲ دندانپزشک عمومی آقای دکتر بابک زندیفر عصر ۱۶ – ۲۰
۱۳ فیزیوتراپی آقای وحید سلطانزاده صبح ۸ – ۱۳
۱۴ فیزیوتراپی خانم مهناز هراتی عصر ۱۵ – ۲۰
۱۵ آزمایشگاه آقای دکتر علیرضا نبی زاده صبح و عصر ۷/۳۰ – ۲۰/۳۰
۱۶ مشاور روانشناسی کودک خانم دنیز جوانشیر عصر ۱۷ – ۲۰