برن%A

برنامه روزانه درمانگاه شبانه روزی فارابی (دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۳)

ردیف بخش پزشک مربوطه شیفت ساعت ویزیت
۱ پزشک عمومی آقای دکتر شهرام اندیشناک صبح ۷/۳۰ – ۱۴/۳۰
۲ پزشک عمومی خانم دکتر شراره یگانی عصر ۱۴/۳۰ – ۱۹/۳۰
۳ پزشک عمومی آقای دکتر فرهاد حیات شب ۱۹/۳۰ – ۷/۳۰
۴ متخصص کودکان خانم دکتر سهیلا اسداللهی صبح ۹ – ۱۳
۵ متخصص کودکان خانم دکتر مژگان صاحب قلم ظهر ۱۵ – ۱۸
۶ متخصص کودکان خانم دکتر فریبا صالحیان عصر ۱۸ – ۲۲
۷ فوق تخصص نوزادان آقای دکتر بهرام کریمی شب ۲۲ – ۲۴
۸ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر بهناز شهیدی صبح ۱۲ – ۱۴
۹ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر میترا اسدی افشار عصر ۱۶ – ۱۷
۱۰ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر گیسو جبلی صبح ۱۱ – ۱۳
۱۱ متخصص داخلی خانم دکتر بهناز حبیبی صبح ۱۱/۳۰ – ۱۳/۳۰
۱۲ متخصص داخلی آقای دکتر حسین کاظمی راد عصر ۱۸/۳۰ – ۲۲/۳۰
۱۳ متخصص اعصاب و روان آقای دکتر رامین نیافر صبح ۱۱ – ۱۲
۱۴ مشاور روانشناسی آقای علی سیف اله زاده صبح ۱۰ ۱۳
۱۵ فیزیوتراپی آقای وحید سلطانزاده صبح ۸ – ۱۳
۱۶ فیزیوتراپی خانم مهناز هراتی عصر ۱۵ – ۱۸
۱۷ آزمایشگاه آقای دکتر نصرت اله ضرغامی صبح و عصر ۷/۳۰ – ۲۰/۳۰
۱۸ دندانپزشک عمومی آقای دکتر بابک زندی فر صبح ۱۰ – ۱۳
۱۹ دندانپزشک عمومی خانم دکتر نسیم ریاحیان عصر ۱۶ – ۲۰
۲۰ دندانپزشک تخصصی خانم دکتر واحده قره خانی صبح ۹ – ۱۳
۲۱ پوست، مو و زیبایی خانم دکتر ساناز وحدت عصر ۱۵ – ۲۰
۲۲ متخصص ارتوپدی آقای دکتر مهرداد ذوالفقاری صبح ۸ – ۹
۲۳ متخصص روانشناسی آقای دکتر محرم فتح الهی عصر ۱۶ – ۱۹