برنامه پزشکان

برنامه روزانه درمانگاه شبانه روزی فارابی (پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۱)

ردیف بخش پزشک مربوطه شیفت ساعت ویزیت
۱ پزشک عمومی آقای دکتر شهرام اندیشناک صبح ۷/۳۰ – ۱۴/۳۰
۲ پزشک عمومی خانم دکتر ندا حمداله پور صبح ۱۰ – ۱۴/۳۰
۳ پزشک عمومی آقای دکتر رضا کارگر عصر ۱۴/۳۰ – ۱۹/۳۰
۴ پزشک عمومی آقای دکتر بهفر بردبار عصر ۱۵ – ۲۰
۵ پزشک عمومی خانم دکتر ندا حمداله پور شب ۲۰ – ۱
۶ پزشک عمومی آقای دکتر سعید سخی دل شب ۱۹/۳۰ – ۷/۳۰
۷ متخصص کودکان خانم دکتر سهیلا اسدالهی صبح ۹ – ۱۱
۸ متخصص کودکان خانم دکتر فریبا صالحیان ظهر ۱۱/۳۰ – ۱۳/۳۰
۹ متخصص کودکان آقای دکتر محمد تاریویردیلوی بعد از ظهر ۱۵/۳۰ – ۱۹/۳۰
۱۰ متخصص کودکان خانم دکتر مژگان صاحب قلم عصر ۱۹/۳۰ – ۲۲
۱۱ فوق تخصص نوزادان آقای دکتر بهرام کریمی شب ۲۲ – ۲۴
۱۲ متخصص عفونی آقای دکتر علی اصغر سودی شب ۱۷ – ۲۲
۱۴ فیزیوتراپی آقای مصطفی سیروسی صبح ۸ – ۱۳
۱۵ فیزیوتراپی خانم مهناز هراتی عصر ۱۵ – ۲۰
۱۶ آزمایشگاه آقای دکتر نصرت اله ضرغامی صبح و عصر ۷/۳۰ – ۲۰/۳۰
۱۷ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر الهام اکبری صبح ۱۱ – ۱۳
۱۸ مشاور روانشناسی آقای دکتر علی سیف اله زاده عصر ۱۶ – ۲۰