بخش های تخصصی

برنامه روزانه درمانگاه شبانه روزی فارابی (سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲)

ردیف بخش پزشک مربوطه شیفت ساعت ویزیت
۱ پزشک عمومی آقای دکتر شهرام اندیشناک صبح ۷/۳۰ – ۱۴/۳۰
۲ پزشک عمومی آقای دکتر سعید ستارزاده عصر ۱۴/۳۰ – ۱۹/۳۰
۳ پزشک عمومی خانم دکتر زینب جبرائیلیان شب ۱۹/۳۰ – ۷/۳۰
۴ متخصص کودکان خانم دکتر سهیلا اسدالهی صبح ۹/۳۰ – ۱۱/۳۰
۵ متخصص کودکان خانم دکتر فریبا صالحیان ظهر ۱۱/۳۰ – ۱۳/۳۰
۶ متخصص کودکان آقای دکتر محمد تاریویردیلوی بعد از ظهر ۱۵/۳۰ – ۱۹/۳۰
۷ متخصص کودکان خانم دکتر مژگان صاحب قلم عصر ۱۹/۳۰ – ۲۲
۸ فوق تخصص نوزادان آقای دکتر بهرام کریمی شب ۲۲ – ۲۴
۹ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر شراره سیوانی صبح ۱۱ – ۱۳
۱۰ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر میترا اسدی افشار عصر ۱۶ – ۱۷
۱۱ متخصص قلب و عروق خانم دکتر لیلا تقی پور ثانی ظهر ۱۱ – ۱۳
۱۲ متخصص قلب و عروق آقای دکتر مهدی ستارزاده عصر ۱۶ – ۱۸
۱۳ متخصص داخلی خانم دکتر بهناز حبیبی صبح ۱۲ – ۱۴
۱۴ متخصص داخلی آقای دکتر حسین کاظمی راد عصر ۱۸ – ۲۰
۱۵ دندانپزشک عمومی آقای دکتر بابک زندی فر صبح ۱۰ – ۱۳
۱۶ دندانپزشک عمومی خانم دکتر سولماز جلیلی عصر ۱۶ – ۲۰
۱۷ آزمایشگاه آقای دکتر علیرضا نبی زاده صبح و عصر ۷/۳۰ – ۲۰/۳۰
۱۸ فیزیوتراپی آقای وحید سلطانزاده صبح ۸ – ۱۳
۱۹ فیزیوتراپی خانم مهناز هراتی عصر ۱۵ – ۱۸
۲۰ فیزیوتراپی آقای سعید رهبر سوره عصر ۱۸ – ۲۰
۲۱ مشاور روانشناسی آقای علی سیف اله زاده صبح ۹ – ۱۳
۲۲ مشاور روانشناسی آقای علی سیف اله زاده عصر ۱۷ – ۲۰
۲۳ مشاور روانشناسی خانم گل آرا اللهیار قصبه ای عصر ۱۶ – ۱۸
۲۴ متخصص جراحی عمومی آقای دکتر داریوش کریمی عصر ۱۸ – ۲۰