برنامه پزشکان

برنامه روزانه درمانگاه شبانه روزی فارابی (پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶)

ردیف بخش پزشک مربوطه شیفت ساعت ویزیت
۱ پزشک عمومی آقای دکتر شهرام اندیشناک صبح ۷/۳۰ – ۱۳/۳۰
۲ پزشک عمومی آقای دکتر رضا کارگر عصر ۱۳/۳۰ – ۱۹/۳۰
۳ پزشک عمومی آقای دکتر سینا ملائی شب ۱۹/۳۰ – ۷/۳۰
۴ متخصص کودکان خانم دکتر سهیلا اسدالهی صبح ۹ – ۱۱
۵ متخصص کودکان خانم دکتر فریبا صالحیان ظهر ۱۱/۳۰ – ۱۳/۳۰
۶ متخصص کودکان آقای دکتر محمد تاریویردیلوی بعد از ظهر ۱۵/۳۰ – ۱۹/۳۰
۷ متخصص کودکان خانم دکتر مژگان صاحب قلم عصر ۱۹/۳۰ – ۲۲
۸ فوق تخصص نوزادان آقای دکتر بهرام کریمی شب ۲۲ – ۲۴
۹ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر شراره سیوانی صبح ۱۱ – ۱۳
۱۰ متخصص قلب و عروق خانم دکتر ندا ترکمانی ظهر ۱۲/۳۰ – ۱۴
۱۱ متخصص عفونی آقای دکتر علی اصغر سودی شب ۲۱ – ۲۳
۱۲ دندانپزشک عمومی آقای دکتر بابک زندیفر صبح ۱۰ – ۱۳
۱۲ دندانپزشک عمومی آقای دکتر بابک زندیفر عصر ۱۶ – ۲۰
۱۴ فیزیوتراپی آقای وحید سلطانزاده صبح ۸ – ۱۳
۱۵ فیزیوتراپی خانم مهناز هراتی عصر ۱۵ – ۲۰
۱۶ آزمایشگاه آقای دکتر علیرضا نبی زاده صبح و عصر ۷/۳۰ – ۲۰/۳۰
۱۷ متخصص جراحی مغز و اعصاب آقای دکتر سیدرضا جواهری صبح ۱۰ – ۱۳