بخش های تخصصی

برنامه روزانه درمانگاه شبانه روزی فارابی (پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۳)

ردیف بخش پزشک مربوطه شیفت ساعت ویزیت
۱ پزشک عمومی آقای دکتر شهرام اندیشناک صبح ۷/۳۰ – ۱۳/۳۰
۲ پزشک عمومی آقای دکتر رضا کارگر عصر ۱۳/۳۰ – ۱۹/۳۰
۳ پزشک عمومی آقای دکتر خلیل مختاری شب ۱۹/۳۰ – ۷/۳۰
۴ متخصص کودکان خانم دکتر سهیلا اسدالهی صبح ۹ – ۱۱
۵ متخصص کودکان خانم دکتر فریبا صالحیان ظهر ۱۱/۳۰ – ۱۳/۳۰
۶ متخصص کودکان آقای دکتر محمد تاریویردیلوی بعد از ظهر ۱۵/۳۰ – ۱۹/۳۰
۷ متخصص کودکان خانم دکتر مژگان صاحب قلم عصر ۱۹/۳۰ – ۲۲
۸ فوق تخصص نوزادان آقای دکتر بهرام کریمی شب ۲۲ – ۲۴
۹ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر آمنه اکبری صبح ۱۰ – ۱۲/۳۰
۱۰ دندانپزشک عمومی خانم دکتر سولماز جلیلی صبح ۹/۳۰ – ۱۳/۳۰
۱۱ دندانپزشک عمومی آقای دکتر بابک زندی فر عصر ۱۷ – ۲۰
۱۲ دندانپزشک تخصصی آقای دکتر مازیار اسمعیلی مقدم صبح ۱۰ – ۱۲
۱۳ دندانپزشک تخصصی خانم دکتر سحر جبلی ظهر ۱۲ – ۱۴
۱۴ متخصص عفونی آقای دکتر علی اصغر سودی شب ۲۱ – ۲۳
۱۵ کارشناس تغذیه و رژیم درمانی خانم ندا لطف اللهی صبح ۱۰ – ۱۳
۱۶ فیزیوتراپی آقای مصطفی سیروسی صبح ۸ – ۱۲
۱۷ فیزیوتراپی خانم مهناز هراتی عصر ۱۵ – ۲۰
۱۸ آزمایشگاه آقای دکتر عبدالحسین شمس الدینی صبح و عصر ۸ – ۲۰